Otwarty konkurs grantowy – zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

sylwetka kobiety siedzącej tyłem. Przed nią znajduje się otwarty laptop, na którym kobieta pisze.
Źródło: shutterstock.com
sylwetka kobiety siedzącej tyłem. Przed nią znajduje się otwarty laptop, na którym kobieta pisze.Źródło: shutterstock.com

W związku ze wznowieniem naboru do trzeciej fazy konkursu grantowego, zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu grantowego w otwartym konkursie grantowym „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, szczególnie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 r. w godz. 10:00 – 11.30.

Elektroniczny formularz rejestracji

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia na wskazany przy zapisie adres mailowy.

Przebieg spotkania:

  1. Podnoszenie jakości usług edukacyjnych przez pryzmat wyzwań i doświadczeń – pomysły, rozwiązania, inspiracje
  2. Jak poprawnie przygotować wniosek grantowy? – czyli ABC projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Ważne informacje:

  • o granty mogą ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP);
  • do udziału w konkursie mogą ponownie aplikować organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP), które brały już udział w konkursie;
  • zwiększenie kwoty dofinansowania: 196 000 PLN na 1 grant oraz maksymalnie 19 900 PLNna zakup sprzętu na 1 grant;
  • środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry PDN i BP oraz doposażeniem w sprzęt, zależnie od zdiagnozowanych potrzeb;
  • konkurs zostanie ogłoszony w trybie ciągłym, a składane wnioski konkursowe będą oceniane na bieżąco;
  • wyniki naboru (listy rankingowe) w ramach projektu grantowego będą umieszczane sukcesywnie na stronie projektu;
  • realizacja przedsięwzięć grantowych będzie możliwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o granty można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków

Termin składania wniosków o grant w ramach Fazy 3 wydłużono do 20.03.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE oraz na naszym profilu na Facebooku.

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa