O projekcie na Konferencji Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Klasa szkolna. Za jedną ławką siedzi chłopiec w niebieskiej bluzce. Obok dziewczynka w żółtej bluzce na wózku inwalidzkim. Uczniowie pracują: dziewczynka ma w ręku notatnik, a chłopiec smartfon. Na ławce leżą dwa długopisy.
Źródło: PHX212016586 © belchonock Bank zdjęć Photogenica
Klasa szkolna. Za jedną ławką siedzi chłopiec w niebieskiej bluzce. Obok dziewczynka w żółtej bluzce na wózku inwalidzkim. Uczniowie pracują: dziewczynka ma w ręku notatnik, a chłopiec smartfon. Na ławce leżą dwa długopisy.Źródło: PHX212016586 © belchonock Bank zdjęć Photogenica

Odniesienie do potrzeb uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w projekcie: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

W dniach 29-30 września 2022 r., w Worlinach koło Ostródy, odbyła się XIII. Konferencja Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Podczas konferencji zaprezentowany został projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w kontekście edukacji włączającej. Temat wystąpienia: „Edukacja włączająca odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczniów”, wskazywał na zagadnienia, które znajdują się modułach szkoleniowych projektu:

MODUŁ I Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, w tym m.in. temat:

 • Każdy jest inny – o różnicach w uczeniu się, nie tylko zdalnym,

MODUŁ III Metodyka zdalnego nauczania, w tym m.in. temat:

 • Specyfika metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ IV Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej w tym m.in. temat:

 • Indywidualizacja procesu monitorowania i oceniania postępów w nauce uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Schemat indywidualizacji monitorowania postępów uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Schemat indywidualizacji oceniania postępów ucznia z dysleksją,
 • Schemat indywidualizacji oceniania postępów ucznia z dysgrafią,
 • Schemat indywidualizacji oceniania postępów ucznia z dyskalkulią,
 • Monitorowanie i ocenianie postępów w nauce uczniów ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna,

MODUŁ X Wykorzystanie multimedialnych zasobów edukacyjnych, w tym m.in. temat:

 • Tworzenie oraz dobór multimedialnych zasobów dydaktycznych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego

Natomiast materiały doradcze, dla uczestników projektu obejmują następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie procesu edukacji zdalnej z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Diagnoza,
 • Dobór metod i technik pracy,
 • Dostosowanie programów nauczania,
 • Prowadzenie edukacji zdalnej z grupą uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Zasady UDL (Universal Design Learning),
 • Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy zdalnej z grupą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Dostosowania i modyfikacje,
 • Wyzwania związane z realizacją edukacji zdalnej z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdy z 40 pakietów materiałów dydaktycznych do pracy na odległość uwzględnia pracę z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi; jest dostosowany do Standardów przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa