Przewodnik metodyczny do filmu „O chrześcijańskich korzeniach Polski”

Przewodnik metodyczny, adresowany przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców, jest ściśle powiązany z opublikowanym przez Ośrodek dydaktycznym filmem krótkometrażowym „O chrześcijańskich korzeniach Polski”, przedstawiającym – w odniesieniu do całokształtu polskiej historii i kultury – wydarzenia i postaci, które odegrały państwotwórczą rolę w okresie średniowiecza. Film podkreśla wagę m.in. chrztu Mieszka I, pielgrzymki Jaksy z Miechowa do Jerozolimy oraz zakładania pierwszych ośrodków chrześcijańskiego kultu na polskich ziemiach – w tym bazyliki na Świętym Krzyżu. Publikacja wskazuje sposoby wykorzystania filmu podczas zajęć szkolnych z zakresu różnych przedmiotów (m.in. nauczania zintegrowanego, języka polskiego, historii, plastyki i historii sztuki) na I, II i III etapie edukacyjnym, kładąc szczególny nacisk na zastosowanie aktywizujących metod nauczania, w tym metody projektu. Odbiorcy znajdą w publikacji scenariusze sześciu interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych możliwych do zrealizowania przez uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK, w sposób częściowo zdalny.

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa