Zaproszenie do udziału w szkoleniach grantowych

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel to kolejna placówka, która otrzymała grant na realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach otwartego konkursu grantowego prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Wszystkie szkolenia prowadzone w ramach grantu są dla uczestników bezpłatne i zostaną przeprowadzone zdalnie.

Całe szkolenie składa się z 12 modułów, nauczyciele muszą zrealizować co najmniej 5 z nich, w tym 2 moduły obowiązkowe (Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Szczegółowe informacje na oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie placówki.

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa