Zaproszenie na konferencję „The World is Our Classroom 2022. Wyzwania pracy zdalnej”

4 lutego 2022 r. zapraszamy do udziału w konferencji „The World is Our Classroom 2022. Wyzwania pracy zdalnej”, którą organizuje Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Białymstoku. Celem spotkania jest zaprezentowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych, które staną się inspiracją dla osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Konferencję on-line zaplanowano w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Rejestracja na stronie organizatora

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa