Zaproszenie do udziału w szkoleniu grantowym ODN w Kaliszu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenie „Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość” w ramach grantu Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem jest podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.

Formy realizacji:

 • szkolenia dla nauczycieli blended learning (minimum 50% zdalnie) w okresie od lutego do kwietnia 2022 r., liczba godzin: 20 – 24,
 • konsultacje indywidualne/grupowe,
 • opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych,
 • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji grantu dla ODN w Kaliszu.

Szkolenie obejmować będzie 5 modułów spośród określonych przez ORE:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obligatoryjny);
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
 5. Narzędzia edukacji zdalnej;
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obligatoryjny);
 7. MS Teams;
 8. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
 10. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie ODN w Kaliszu.

Zachęcamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa