Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 4

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 4 wnioski o przyznanie dofinansowania, wszystkie złożone wnioski uzyskały, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, ocenę pozytywną i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa