Spotkanie z Beneficjentami Konkursowymi

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

19 stycznia 2022 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie zespołu projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego z Beneficjentami Konkursowymi. Obecni byli przedstawiciele siedmiu Beneficjentów Konkursowych: EDUEXPERT SP. Z O.O., CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O., AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O., OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O., POLITECHNIKA ŁÓDZKA, GROMAR SP. Z O.O. Spotkanie poprowadziła kierownik projektu Joanna Saska-Dymnicka. Na początku głos zabrał p.o. Dyrektor ORE Tomasz Madej. Anna Pregler ─ główny ekspert merytoryczny projektu ─ poprowadziła część spotkania poświęconą omówieniu przebiegu prac nad multimediami oraz obudową dydaktyczną w procesie tworzenia e-zasobów. W drugiej części spotkania operator platformy ZPE zaprezentował najnowsze zaimplementowane rozwiązania. Na zakończenie spotkania poruszono temat harmonogramów realizacji projektów konkursowych.

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa