Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 1 wniosek o przyznanie dofinansowania, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa