Czy możliwe jest złożenie wniosku w partnerstwie z organem prowadzącym?

Kontynuujemy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, podczas których odpowiadamy na wszelkie pytania przedstawicieli placówek zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym. Dziękujemy za Państwa udział i zainteresowanie.

Zachęcamy także inne placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do zgłaszania się na kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Terminy spotkań online

Przypominamy, że o granty mogą ubiegać się zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne.

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Na wnioski grantowe czekamy do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa