Spotkanie drugiego Zespołu Ekspertów Branżowych

Na zdjęciu sala wykładowa. W tle ekran z widocznym napisem Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego. Dyrektor ORE Tomasz Madej przemawia. Obok stoi kierownik projektu Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego Joanna Saska-Dymnicka
Na zdjęciu sala wykładowa. W tle ekran z widocznym napisem Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego. Dyrektor ORE Tomasz Madej przemawia. Obok stoi kierownik projektu Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego Joanna Saska-Dymnicka

W dniach 13–14 października 2021 roku odbyło się spotkanie drugiej grupy członków Zespołu Ekspertów Branżowych weryfikujących prototypy e-materiałów do kształcenia zawodowego w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Uczestnikom zostało zaprezentowane zadanie projektu, które będą realizować: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-materiałów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym). Eksperci Branżowi będą weryfikować prototypy e-materiałów pod kątem spełnienia warunków zawartych w standardach merytoryczno-dydaktycznych.

Anna Pregler − główny ekspert merytoryczny projektu, przedstawiła efekty wcześniejszych prac projektu istotne dla realizacji obecnego zadania, w tym przykłady typów materiałów multimedialnych, ramową procedurę i ogólne zasady weryfikacji prototypów e-materiałów oraz szczegółowe zadania Ekspertów Branżowych związane z jej przeprowadzaniem.

Podczas prezentacji prowadzonej przez Kamila Kosińskiego – informatyka ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE, Eksperci Branżowi poznali funkcjonalności dwóch platform: Recenzent oraz Edytor ZPE, na których będą prowadzili weryfikację prototypów e-materiałów. Zasady współpracy Ekspertów Branżowych z ekspertami zespołu projektu oraz harmonogram działań związanych z weryfikacją poszczególnych prototypów zostały zaprezentowane Ekspertom Branżowym przez Małgorzatę Gawędę − eksperta ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów oraz Sławomira Torbusa − eksperta ds. jakości e-zasobów.

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa