Jak złożyć wniosek o grant? – Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Czy jedna placówka może realizować 10 grantów? Czy liderem może być dyrektor placówki? Czy można mieć podwykonawców w realizacji modułów?  Czy dokumenty projektowe wysyłane są tylko w formie elektronicznej? Na te i wiele innych pytań odpowiadaliśmy dziś podczas pierwszego spotkania informacyjno-konsultacyjnego, dotyczącego sposobu wypełniania i składania wniosków w otwartym konkursie grantowym.

W wydarzeniu online uczestniczyli przedstawiciele zarówno publicznych jak i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Podczas spotkania omówione zostały także zasady naboru wniosków grantowych, dokumentacja konkursowa, realizacja grantu, sposób przygotowania wniosków.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Zachęcamy także inne placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowy, do zgłaszania się na kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Terminy spotkań online

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa