Zaproszenie do udziału w szkoleniach grantowych PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach grantu przyznanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w otwartym konkursie grantowym.

Celem projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Uczestnikami projektu są nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli. Szkolenia dla 10 grup nauczycieli prowadzą nauczyciele bibliotekarze. Czas realizacji szkolenia dla każdej grupy to 19 godzin.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje cztery spotkania z zakresu 5 modułów tematycznych realizowanych w formie hybrydowej (9 godzin – dwa warsztaty stacjonarne, 10 godzin – dwa szkolenia online):

  1. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej.
  3. Metodyka edukacji zdalnej.
  4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
  5. Narzędzia edukacji zdalnej.

Podczas szkoleń nauczyciele wykorzystują tablety i pendrivy zakupione ze środków pozyskanych w ramach grantu.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników (do wyczerpania limitu miejsc).

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń prowadzonych przez PBP RODN „WOM” w Częstochowie znajdują się na stronie projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach grantowych.

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa