Otwarty konkurs grantowy powróci w nowej formule

fot. © g_studio/Photogenica
fot. © g_studio/Photogenica

Już niebawem ponownie rozpoczniemy nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

W pierwszym etapie otwartego konkursu grantowego przeprowadziliśmy 28 rund konkursowych, w których przyznaliśmy łącznie już ponad 5 mln zł wsparcia. Granty przeznaczone zostały na:

  • szkolenia i doradztwo dla nauczycieli
  • szkolenia i doradztwo dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP)
  • doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość

Nowa formuła konkursu

Modyfikacji ulegnie nieco formuła konkursu, oto najważniejsze zmiany:

  • O granty będą mogły ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP);
  • Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry PDN i BP oraz doposażeniem w sprzęt, zależnie od zdiagnozowanych potrzeb;
  • Konkurs zostanie ogłoszony w trybie ciągłym a składane wnioski konkursowe będą oceniane na bieżąco;
  • Wyniki naboru (listy rankingowe) w ramach projektu grantowego będą umieszczane sukcesywnie na stronie projektu.

Podobnie jak w ubiegłej formule konkursowej, wnioski o granty będzie można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków (link zostanie podany w momencie ogłoszenia konkursu).

Szczegółowe informacje dotyczące nowej formuły otwartego konkursu grantowego zostaną podane wkrótce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE oraz na naszym profilu na Facebooku.

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa