3xZ czyli Liderzy SCWEW na starcie

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zaangażowani, zmotywowani i zintegrowani Liderzy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) wystartowali do swoich zadań. Za nimi pierwszy etap wdrażania Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej. To był intensywny i trudny, ale także dający nadzieję na budowanie nowych rozwiązań, czas inauguracji 16 projektów, których zadaniem było utworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. W tym czasie rozpoczętych zostało wiele działań, którym towarzyszyły emocje, wątpliwości, ale byliśmy razem (16 zespołów projektów grantowych i 2 zespoły projektowe ORE)  i to dawało nam siłę do:

 • powołania SCWEW, budowania zespołów projektowych,
 • nawiązywania lokalnych koalicji na rzecz wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,
 • nadziei na realną pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom,
 • uczestnictwa w cyklu szkoleń dla liderów i kadry SCWEW,
 • wymiany informacji, wrażeń, zadawania pytań i procesu budowania odpowiedzi (nie zawsze ostatecznych),
 • prowadzenia diagnoz pogłębionych, które wskażą potrzeby szkół oraz określą zakres działań,
 • promowania założeń SCWEW w lokalnych środowiskach.

Przed liderami kolejne wyzwania:

 • przygotowanie sprawozdania z I etapu realizacji projektu,
 • wypracowanie skutecznych form wsparcia dla przedszkoli, szkół ogólnodostępnych,
 • uruchomienia wypożyczalni sprzętu specjalistycznego,
 • prowadzenia szkoleń, konsultacji, spotkań z odbiorcami naszych działań,
 • wzajemne komunikowanie się, wymiana inspiracji, pomysłów, wspieranie się w trudnych chwilach, ale też odnoszenie sukcesów!

Jesteśmy w procesie, mamy wielu sojuszników, liczymy też na siebie nawzajem, a to dużo, ale też z każdym nowym krokiem powstaje wiele oczekiwań, wyzwań, które będziemy realizować do połowy 2023 roku. Jak wtedy będą wyglądały nasze dzisiejsze cele, czy uda się nam je zrealizować, na te pytania odpowiedzi poznamy w przyszłości.

Niech naszym działaniom towarzyszy przesłanie: „Bądź latarnią, a nie sędzią. Bądź wzorem, nie krytykiem. Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu…” (Stephen Covey).

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa