Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć

Broszura przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych oraz prowadzących zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, a także dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych promocją zdrowia. Zawiera ona trzy scenariusze zajęć kształtujących świadomość uczniów na temat chorób wirusowych i sposobów ich rozprzestrzeniania się, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych jako metody uniknięcia masowych zakażeń. W zaproponowanych treściach nacisk położono na ugruntowanie u uczniów postaw empatii i odpowiedzialności za zdrowie. Finalna część publikacji wskazuje materiały dotyczące chorób zakaźnych i innych zagrożeń dostępne dla nauczycieli i uczniów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (E-podręczniki).

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa