Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji, ale także do uczniów i ich rodziców. Stanowi syntetyczne źródło wiedzy na temat chorób zakaźnych i mechanizmów ich transmisji w obrębie populacji oraz historii szczepień jako jednego z największych sukcesów w dziejach medycyny. Omówiono tu szczegółowo typy szczepionek, sposoby ich działania, procedury poprzedzające ich dopuszczenie do obrotu rynkowego oraz korzyści płynące z wdrażania programów szczepień. Wiele miejsca poświęcono odporności zbiorowej i warunkom jej uzyskania w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2. W końcowej części tekstu poddano weryfikacji wiele obiegowych mitów dotyczących szczepień, a w szczególności szczepionek zapobiegających zachorowaniu na COVID-19. Materiał obfituje w odnośniki prowadzące do pozycji bibliograficznych i stron internetowych mogących poszerzyć wiedzę dociekliwych czytelników.

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa