Funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) – kolejne spotkanie dla Liderów projektu

2 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie dla Liderów projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, którym przyznano dofinansowanie na realizację grantu w rundach od 13 do 21 otwartego konkursu grantowego.

Podczas spotkania online uczestnicy zapoznali się z funkcjami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) oraz modułami do prowadzenia i zarządzania szkoleniami, które będą realizować w ramach projektu. Zaprezentowano także mechanizm dodawania materiałów szkoleniowych oraz przewodnik  dotyczący przygotowywania szkolenia przy użyciu platformy.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa