Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 34 z 240 (2) prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 34 z 240 prototypów e- materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów:

 1. Blacharz
 2. Kowal
 3. Mechanik precyzyjny
 4. Monter kadłubów jednostek pływających
 5. Monter nawierzchni kolejowej
 6. Monter systemów rurociągowych
 7. Technik rachunkowości
 8. Technik administracji
 9. Technik agrobiznesu
 10. Technik architektury krajobrazu
 11. Technik archiwista
 12. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 13. Technik budowy jednostek pływających
 14. Technik ceramik
 15. Technik ekonomista
 16. Technik eksploatacji portów i terminali
 17. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 18. Technik handlowiec
 19. Technik mechanik lotniczy
 20. Technik mechanik okrętowy

Nabór skierowany jest do następujących osób:

 1. nauczycieli kształcenia zawodowego,
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 3. pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji przez te instytuty lub placówki,
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są zaangażowane jako kadra projektu konkursowego.

Termin składania ofert trwa od 14 do 24 maja 2021 r. do godz. 9.00

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadza szereg zmian w sposobie udziału i składania ofert przez wykonawców. Do najważniejszych należy obowiązkowa elektronizacja. Zgodnie z nową ustawą:

 1. Wykonawcy przechodzą z ofert papierowych na oferty elektroniczne, które należy złożyć za pośrednictwem platformy online. Wg przepisów nowej ustawy oferty w formie papierowej będą odrzucane.
 2. Wykonawcy zobowiązani są zaopatrzyć się w odpowiednie podpisy elektroniczne: elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego) lub podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego) służące do autentykacji i podpisu dokumentów.
 3. Udział w postępowaniu i wszelka komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań, składanie uzupełnień, odwołań itp.) odbywa się na platformie online, w przypadku ORE za pośrednictwem platformy SmartPZP.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie SmartPZP, w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania ofert oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie dostępnymi pod linkiem: Strona portalu SmartPZP zakładka elearning

Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej powszechnym podpisem elektronicznym (instrukcja w załączeniu).

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE: Postępowanie dotyczące odbioru 34 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych lub na Strona portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o kolejnych postępowaniach.

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa