Otwarty konkurs grantowy – nowa formuła

31 maja 2021 r. wstrzymujemy nabór wniosków w dotychczasowej formule otwartego konkursu grantowego realizowanego w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, w ramach której dofinansowanie mogły otrzymać jedynie organy prowadzące placówki publiczne. Już niebawem o granty będą mogły ubiegać się również organy prowadzące placówki niepubliczne. Szczegóły konkursu wkrótce na stronie projektu.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa