Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 17

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu otwartego konkursu grantowego – RUNDA 17

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 5 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 3 uzyskały ocenę pozytywną, a 2 wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Załączniki:

 

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa