Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji grantów

22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji grantów w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. W spotkaniu online uczestniczyli przedstawiciele placówek, którym przyznano dofinansowanie na realizację grantu do 10 rundy otwartego konkursu grantowego oraz zespół projektowy ORE.

Celem spotkania było omówienie harmonogramu realizacji przedsięwzięć grantowych i wpływie obecnej sytuacji epidemicznej w kraju na ich realizację.

Omówiono także zagadnienia dotyczące sprawozdawczości z realizacji grantu, monitorowania realizacji założonych wskaźników,  promocji i obowiązków informacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa