Potrzeby szkoleniowe dyrektorów oraz kadry JST – raport z badań

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w ramach realizacji projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”.

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2020 roku techniką wywiadów on-line , wspomaganych rekrutacją telefoniczną. Jego celem było poznanie potrzeb szkoleniowych dwóch grup adresatów: kadry kie­rowniczej jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnej za realizację zadań oświatowych oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zaprezentowane w raporcie odpowiedzi respondentów posłużyły do zdefiniowania ich aktualnych potrzeb w zakresie oferty szkoleniowej, wynikających przede wszystkim z konieczności prowadzenia przez szkoły i placówki oświatowe edukacji w formie zdalnej w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W oparciu o zaprezentowane wyniki badań Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchamia szkolenia on-line dla obu ww. grup. Szkolenia potrwają do końca 2021 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa