Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 10

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 10.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 1 wniosek o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 1 uzyskał ocenę pozytywną.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa