Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał to prestiżowe wyróżnienie 20 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w roku 2020 otrzymały:

Lp.Nazwa przedszkola/szkołyWojewództwo
1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach dolnośląskie
2.  Przedszkole Miejskie w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicylubuskie
3.  Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wielkopolskimlubuskie
4.  Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 66-530 Dresdenkolubuskie
5.  Przedszkole nr 1 w Skierniewicach łódzkie
6.  Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawachłódzkie
7.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Radomskułódzkie
8.  Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie małopolskie
9.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi 43-600 Limanowamałopolskie
10.  Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowejmałopolskie
11.  Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawiemazowieckie
12.  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcachmazowieckie
13.  Przedszkole Publiczne nr 59 w Opoluopolskie
14.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie 48-231 Lubrzaopolskie
15.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opoluopolskie
16.  Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze podkarpackie
17.  Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Wolipodkarpackie
18.  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach 39-422 Chmielówpodkarpackie
19.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Wolipodkarpackie
20.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie 37-403 Pysznicapodkarpackie
21.  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czudcupodkarpackie
22.  Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie pomorskie
23.  Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybnikuśląskie
24.  Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcuśląskie
25.  Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicachśląskie
26.  Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicachśląskie
27.  Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicachśląskie
28.  Zespół Przedszkoli nr 1 w Zabrzuśląskie
29.  Przedszkole nr 35 w Zabrzuśląskie
30.  Przedszkole nr 7 w Zabrzuśląskie
31.  Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzuśląskie
32.  Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 28 im. Janoscha w Zabrzuśląskie
33.  Przedszkole Miejskie nr 52 w Sosnowcuśląskie
34.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Oświęcimskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce 43-267 Suszecśląskie
35.  Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła w Rybnikuśląskie
36.  Szkoła Podstawowa nr 1 im Ludwika Holesza w Świerklanachśląskie
37.  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybnikuśląskie
38.  Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Staszica w Częstochowieśląskie
39.  Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach śląskie
40.  Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcuśląskie
41.  Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach śląskie
42.  Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowieśląskie
43.  Przedszkole Miejsce nr 39 w Olsztynie warmińsko-mazurskie
44.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodziewarmińsko-mazurskie
45.  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie 13-200 Działdowowarmińsko-mazurskie
46.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszuwarmińsko-mazurskie
47.  Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytniewarmińsko-mazurskie
48.  Szkoła Podstawowa w Nowym Grodziczniewarmińsko-mazurskie
49.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynkuwarmińsko-mazurskie
50.  Niepubliczne Przedszkole Tajemnicza Wyspa w Luboniuwielkopolskie
51.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Luboniuwielkopolskie
52.  Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczeciniezachodniopomorskie

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa