Konkurs grantowy

Konkurs grantowy dotyczący projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zostanie ogłoszony w kwietniu 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekt SCWEW  oraz Pytania dotyczące projektu SCWEW.

Więcej informacji na temat działań dotyczących konkursu grantowego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa