Wydłużenie terminu składania ofert – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego w ramach projektu grantowego

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej.

Nowy termin to 25 stycznia 2021 roku do godziny 09:00

Zamówienie obejmuje opracowanie:

  • materiałów szkoleniowych do 12-modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,
  • 6 pakietów materiałów o charakterze doradczym, dotyczących specyfiki edukacji zdalnej na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i udziału w zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa