Umowy o powierzenie grantu – Runda 1 i 2

Dyrektor Tomasz Madej i Ewa Parzyszek podczas podpisywania umowy o powierzenie grantu.
Dyrektor Tomasz Madej i Ewa Parzyszek podczas podpisywania umowy o powierzenie grantu.
Dyrektor Tomasz Madej i Ewa Parzyszek podczas podpisywania umowy o powierzenie grantu.Dyrektor Tomasz Madej i Ewa Parzyszek podczas podpisywania umowy o powierzenie grantu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 roku rozpoczęto proces podpisywania umów o powierzenie grantu dla wniosków złożonych w RUNDZIE 1 w ramach projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych w rundzie 1 i 2 wniosków Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 8 wniosków na łączną kwotę 1 080 197,80 zł.

Jako pierwsza została podpisana umowa z Województwem Lubelskim na realizację wniosku „Lubelska Szkoła Zdalna” o wartości 193 560,00 zł.

Kolejne umowy będą podpisywane sukcesywnie po otrzymaniu dokumentacji od Grantobiorców.

Wszystkim osobom zaangażowanym w wykonywanie wniosku grantowego życzymy powodzenia przy jego sprawnej realizacji.

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa