Muzyka łączy pokolenia

Joanna Moleda, która jest wykładowcą na APS w Warszawie oraz pedagogiem posiadającym bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, omawia międzypokoleniowy projekt edukacyjny zrealizowany z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów oraz podopiecznych jednego z warszawskich domów pomocy społecznej. Autorka zwraca uwagę na ubożenie uczuć patriotycznych współczesnej młodzieży, zwłaszcza tej borykającej się z trudnościami i patologiami w życiu rodzinnym. Opis przedsięwzięcia pn. „Muzyka łączy pokolenia” może stać się inspiracją do analogicznych działań mających na celu przeciwdziałanie temu negatywnemu zjawisku.

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa