Badanie jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych. Raport

W Ośrodku Rozwoju Edukacji przeprowadzono badanie jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych. Szczegółowej analizie poddano witryny bibliotek oraz ogólnie przeanalizowano wykorzystanie przez książnice nauczycielskie mediów społecznościowych, zwłaszcza serwisów Facebook i YouTube.

Ogólnodostępne dane, przytoczone w raporcie z audytu, wskazują,  że 68% wszystkich odbiorców usług bibliotek pedagogicznych stanowią czytelnicy,  dla których komunikacja za pośrednictwem internetu stanowi naturalną codzienność. Istotne jest zatem stałe podnoszenie funkcjonalności witryn internetowych w celu zapewnienia użytkownikom komfortu korzystania z nich oraz podwyższania prestiżu placówki bibliotecznej.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa