Posiedzenie Centralnej Kapituły Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

20 marca 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się posiedzenie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie. Podczas spotkania 25 wniosków z przedszkoli i szkół promujących zdrowie otrzymało rekomendację do nadania Certyfikatu.

Zebranych gości powitały Marzenna Habib – wicedyrektor ORE oraz Dorota Macander – kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki (WWP).

W posiedzeniu wzięli udział:

  • Beata Kosiec – naczelnik i Beata Nawrocka – starszy specjalista w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • Barbara Woynarowska – przewodnicząca Centralnej Kapituły;
  • Valentina Todorovska-Sokołowska i Bożena Jodczyk – specjalistki w Zespole Promocji Zdrowia w Szkole w WWP;
  • wojewódzcy koordynatorzy sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Przyznawanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Ośrodek Rozwoju Edukacji od 2010 r. prowadzi system certyfikacji szkół i placówek promujących zdrowie, na mocy porozumienia o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

O Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie ubiegać się mogą placówki, które:

  • spełniły warunki określone w Procedurze nadawania Certyfikatu,
  • otrzymały rekomendację wojewódzkiego koordynatora,
  • nadesłały do ORE wymaganą dokumentację.

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa