Specjalne potrzeby edukacyjne a matematyka

Poradnik dla nauczycieli klas 4–8 szkół ogólnodostępnych, pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), zawierający wiele cennych wskazówek i gotowych pomysłów do wykorzystania na lekcjach matematyki.

Autorka podpowiada m.in., jak zorganizować pracę dydaktyczno-wychowawczą w grupie dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach poznawczych, jak zainteresować je przedmiotem, jak przygotować uczniów ze SPE do egzaminu ósmoklasisty.

Autorka – Krystyna Skalik – podkreśla znaczenie matematyki w życiu codziennym, jej powiązania z innymi dziedzinami wiedzy. Odpowiada na pytania: „Czy wszystkie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy uczyć tego samego i w taki sam sposób? Jak zindywidualizować pracę na lekcji? Jak stopniować trudności? W jaki sposób oceniać przyrost wiedzy i umiejętno­ści uczniów?”.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa