Jak wspierać szkoły realizujące edukację dwujęzyczną

Zaktualizowany poradnik podpowiada, jak wspierać dyrektorów i nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne. Opisane tu propozycje są adresowane zarówno do pracowników szkół podstawowych oraz po­nadpodstawowych prowadzących już kształcenie w systemie dwujęzycznym, jak i do tych, którzy chcieliby rozpocząć taką edukację w swoich placówkach. Autorzy wskazują, w jaki sposób – na podstawie wniosków z diagnozy pracy szkoły – można wprowadzić zmianę w pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Omawiają także podstawowe założenia i metody zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego oraz najważniejsze akty prawne określa­jące tworzenie i organizowanie nauczania dwujęzycznego.

Jak wspierać szkoły realizujące edukację dwujęzyczną. D. Giżyńska, R. Martynów

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa