Nabór uzupełniający przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania – etap 3.

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania (po dwóch do każdej z podstaw programowych kształcenia w zawodach, zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” – wymienionych w tabeli w ogłoszeniu) oraz 1 moderatora spotkań dla przedstawicieli partnerów społecznych (branża ochrony zdrowia).

Termin rekrutacji upływa 12 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.

Zeskanowane oferty należy przesłać jako pliki PDF na adres e-mailowy: anna.spryszynska@ore.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: WA.ZUZP/261/28/2018 – Oferta część nr…

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa