Spotkanie autorów uszczegółowionych efektów kształcenia 44 PPKZ

W dniach 17–18 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie autorów opracowujących uszczegółowione efekty kształcenia 44 podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). To kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach w II etapie projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Następnym krokiem będzie opracowanie kryteriów weryfikacji. Autorzy uszczegółowionych efektów kształcenia brali pod uwagę dotychczasowe zapisy w podstawach programowych, raporty partnerów społecznych, opinie ministerstw właściwych dla zawodów, a także uwagi z raportów opracowanych po seminariach branżowych, które odbywały się od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Pracę autorów koordynowały ekspert zadania Magdalena Mrozkowiak we współpracy z ekspertami Moniką Wojciechowską i Małgorzatą Koroś, które wspierały zespoły autorskie. Pozostałe członkinie zespołu projektowego (Magdalena Jakubowska, Anna Jaworska, Małgorzata Gawęda, Agnieszka Misiak-Ziółkowska, Iwona Krawczyk) odpowiadały za sprawy organizacyjne.

Autorzy uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach będą pracowali także podczas następnego weekendu (24–25 lutego 2018 r.).

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa