Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniach 13–14 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia. Jest to kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Sesję plenarną otworzyła menedżer projektu Anna Krajewska, która przedstawiła jego założenia. Następnie Wojciech Stęchły z Instytutu Badań Edukacyjnych omówił zasady konstruowania kryteriów weryfikacji efektów kształcenia. Kryteria weryfikacji w kontekście egzaminów zewnętrznych przedstawiła wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Ewa Rudomino. Ekspert projektu Urszula Blicharz w swoim wystąpieniu omówiła strukturę nowej podstawy programowej oraz przedstawiła zakres prac autorów kryteriów weryfikacji.

Po części plenarnej uczestnicy rozpoczęli pracę warsztatową.

Prace w zakresie opracowania kryteriów weryfikacji będą kontynuowane na spotkaniu w dniach 20–21 stycznia 2018 r.

Kryteria weryfikacji wraz z efektami kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach będą wykorzystywane przy opracowywaniu programów nauczania, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i podczas tworzenia zadań egzaminacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa