Relacja z dziewiątego seminarium branżowego

przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek

Kolejne z seminariów – dla branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej – odbywa się we Wrocławiu w dniach 11–12 grudnia 2017 r. Organizatorem seminarium jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.

IX seminarium otworzyła Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę w kształceniu zawodowym odgrywają pracodawcy. Tylko dobra, zorganizowana współpraca szkół i pracodawców może zapewnić efektywną edukację zawodową. Dobre i trafne kształcenie nie będzie możliwe bez dobrze zorganizowanego doradztwa – mówiła minister. Zaakcentowała też konieczność kształcenia praktycznego u pracodawców.

Robert Król, Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji omówił potencjał i kierunki rozwoju branży, nawiązał do nowych zawodów podyktowanych nowoczesnymi technologiami. Podkreślił zapotrzebowanie na zawody z branży elektronicznej i informatycznej, łącząc je z kształceniem zawodowym na poziomie branżowym i średnim. Przedstawił statystyki aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w branży.

Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki – Janusz Pilitowski, radca ministra, w swoim wystąpieniu wykazał, jak dużą rolę w rozwoju przemysłu odgrywa dzisiaj cyfryzacja. Zaznaczył ogromne potrzeby kształcenia zawodowego w branży elektrycznej i energetycznej oraz możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej, które są jednocześnie wyznacznikiem rozwoju energetyki w Polsce.

Ewa Kowalczuk, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, zaprezentowała zawody, dla których ministrem właściwym jest Minister Rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła szybki postęp techniczny w zawodach elektronicznych i mechatronicznych, a jednocześnie ich duży stopień trudności i wielość treści związanych z uprawnieniami prawnymi, charakterystycznymi dla tych zawodów.

ABC kształcenia zawodowego oraz zmiany w systemie tego kształcenia omówili Piotr Bartosiak – wicedyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Emilia Maciejewska – naczelnik wydziału w tym departamencie. W swoim wystąpieniu omówili zawody, liczbę uczniów uczących się tych zawodów z branży elektryczno-elektronicznej, energetycznej, mechatronicznej oraz teleinformatycznej. Zaakcentowali zasady wprowadzenia nowych zawodów do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów, jak również możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Wskazali prawne podstawy organizacji i finansowania zajęć praktycznych, a także możliwości realizacji kształcenia zawodowego w formie praktycznej. Szczegółową strukturę podstawy programowej zaprezentowała Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zasady egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania przedstawił Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych omówiła ogólne zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji i możliwości włączenia kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego rejestru kwalifikacji.

W drugim dniu seminarium zaplanowano dyskusję na temat zawodów oraz zakresu treści w przygotowanych projektach podstawy programowej kształcenia w zawodach, która wejdzie w życie od 1 września 2019 r.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron otwiera seminarium
przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
od lewej: Emilia Maciejewska, Piotr Bartosiak, Urszula Martynowicz, Marzena Machałek, Urszula Pasieczna, Bożena Mayer-Gawron
prezentacja Emilii Maciejewskiej i Piotra Bartosiaka (MEN)
wystąpienie Marcina Smolika (CKE)
Ekspert Lucja Orzechowska prowadzi warsztat dla branży elektryczno-energetycznej wspólnie z Magdaleną Mrozkowiak (ORE)
prowadzący warsztat: Mariusz Zyngier ekspert branży elektoniczno-mechatronicznej i Bożena Mayer-Gawron wicedyrektor ORE
Emilia Maciejewska, Urszula Blicharz, Robert Król podczas warsztatu branży teleinformatycznej
Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa