Zapraszamy pracodawców do udziału w VII seminarium branżowym – 28 i 29 listopada 2017 r.

Medical doctors group in modern office with panoramic windows
Medical doctors group in modern office with panoramic windows

Dziś, 28 listopada rozpoczyna się w Warszawie (Hotel Sangate, ul. 17 stycznia 32) kolejne, siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W spotkaniu udział weźmie wiceminister Marzena Machałek.

Celem seminarium jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców.

Program spotkania (pdf. 178 kB)

W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele pracodawców, resortów związanych z daną branżą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa