Trzecie seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

W dniach 24 i 25 października br. w Warszawie odbyło się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych, adresowane do przedstawicieli branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Gościem seminarium była Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej.

Zachęcała wszystkich pracodawców do współpracy przy tworzeniu podstawy programowej kształcenia w zawodach dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Podkreśliła, jak ważnym ogniwem w systemie edukacji zawodowej są właśnie pracodawcy, którzy wspólnie ze szkołą mogą kształtować umiejętności praktyczne uczniów związane z danym zawodem. Pani Minister zachęciła uczestników seminarium do dyskusji o zmianach w edukacji zawodowej, aby była ona spójna z rozwijającą się gospodarką kraju.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzili uczestników seminarium w tematykę warsztatów branżowych, które odbyły się 25 października 2017 r., a także omówili najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podkreślili też znaczenie podstawy programowej, która określa obowiązkowy zakres treści dotyczący wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej. Podczas warsztatów branżowych rozmawiali o zawodach kształconych w systemie szkolnym – czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz jakie umiejętności kształtować i jak je sprawdzać na egzaminie zawodowym, aby ułatwić absolwentowi szkoły rozwój zawodowy i wejście na rynek pracy.

Propozycje zmian w zapisach zadań zawodowych, zakładanych efektów kształcenia uczniów w branżowej szkole I stopnia, w technikum lub w szkole policealnej zostaną wykorzystane do dalszych prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami trzeciego seminarium branżowego były Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rozwoju, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl seminariów jest organizowany w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa