Rekrutacja Autorów suplementów do świadectw i dyplomów

Scroll with red ribbon on laptop keyboard.
Scroll with red ribbon on laptop keyboard.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Opracowanie dotyczyć będzie 18 grup zawodów: drogownictwo, elektronika, elektryka, fotografia, geodezja, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria.

Termin zgłoszeń upływa 22 sierpnia. Rekrutacja jest prowadzona w ramach realizacji zadania 2. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Szczegółowe wymagania dotyczące każdej z grup zawodów są opisane w ogłoszeniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Rekrutacja Autorów suplementów do świadectw i dyplomów

Scroll with red ribbon on laptop keyboard.
Scroll with red ribbon on laptop keyboard.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Opracowanie dotyczyć będzie 18 grup zawodów: drogownictwo, elektronika, elektryka, fotografia, geodezja, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria.

Termin zgłoszeń upływa 22 sierpnia. Rekrutacja jest prowadzona w ramach realizacji zadania 2. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Szczegółowe wymagania dotyczące każdej z grup zawodów są opisane w ogłoszeniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa