Spotkanie z przedstawicielami ministerstw właściwych dla zawodów

Podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, omówiono stan prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w 148 zawodach. Modyfikacja realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU) Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ministerstw właściwych dla zawodów. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Bożena Mayer-Gawron, która powitała uczestników i przedstawiła cel spotkania. Następnie Piotr Bartosiak, Dyrektor DKZU, omówił zmiany w kształceniu zawodowym i w podstawie programowej. Natomiast Emilia Maciejewska zaprezentowała schemat podstawy programowej oraz omówiła szczegółowo proponowane zmiany. Zwróciła uwagę, że uszczegółowione efekty kształcenia będą bardziej czytelne dla nauczycieli i systemu egzaminów zewnętrznych.

Po wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej Monika Wojciechowska i Urszula Blicharz – eksperci projektu „Partnerstwo” – przedstawiły stan prac nad realizacją projektu w poszczególnych etapach. Zwrócono się z prośbą o naniesienie uwag resortu do przygotowanych projektów podstawy programowej. Następnie przekazano robocze wersje projektów przygotowane przez autorów do konsultacji w ministerstwach właściwych dla zawodów.

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniami dotyczącymi dalszej współpracy w zakresie akceptacji zaproponowanych projektów podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Piotr Bartosiak – zastęca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Uczestnicy spotkania
Monika Wojciechowska – ekspert wiodący w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Urszula Blicharz – ekspert wiodący w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Uczestnicy spotkania
Emilia Maciejewska – naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Emilia Maciejewska – naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN

Ostatnia aktualizacja:

Spotkanie z przedstawicielami ministerstw właściwych dla zawodów

Podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, omówiono stan prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w 148 zawodach. Modyfikacja realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU) Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ministerstw właściwych dla zawodów. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Bożena Mayer-Gawron, która powitała uczestników i przedstawiła cel spotkania. Następnie Piotr Bartosiak, Dyrektor DKZU, omówił zmiany w kształceniu zawodowym i w podstawie programowej. Natomiast Emilia Maciejewska zaprezentowała schemat podstawy programowej oraz omówiła szczegółowo proponowane zmiany. Zwróciła uwagę, że uszczegółowione efekty kształcenia będą bardziej czytelne dla nauczycieli i systemu egzaminów zewnętrznych.

Po wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej Monika Wojciechowska i Urszula Blicharz – eksperci projektu „Partnerstwo” – przedstawiły stan prac nad realizacją projektu w poszczególnych etapach. Zwrócono się z prośbą o naniesienie uwag resortu do przygotowanych projektów podstawy programowej. Następnie przekazano robocze wersje projektów przygotowane przez autorów do konsultacji w ministerstwach właściwych dla zawodów.

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniami dotyczącymi dalszej współpracy w zakresie akceptacji zaproponowanych projektów podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Piotr Bartosiak – zastęca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Uczestnicy spotkania
Monika Wojciechowska – ekspert wiodący w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Urszula Blicharz – ekspert wiodący w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Uczestnicy spotkania
Emilia Maciejewska – naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Emilia Maciejewska – naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa