Spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W weekend 1–2 lipca 2017 r.w Warszawie w Hotelu LORD odbyło się pierwsze spotkanie kolejnej grupy autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku”. W spotkaniu uczestniczyło 40 autorów dla 13 zawodów.

Uczestników spotkania powitała Urszula Blicharz, która zaprezentowała cele i założenia etapu 3. projektu „Partnerstwo”. Następnie wystąpiła Emilia Maciejewska, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która szczegółowo omówiła zmiany w podstawie programowej oraz w metodologii modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach. Podkreśliła, że kształcenie zawodowe w polskiej szkole powinno umożliwić absolwentom osiągnięcie sukcesu zawodowego na rynku pracy.

Następnie Urszula Blicharz, ekspert wiodący, omówiła etapy pracy nad modyfikacją PPKZ i przedstawiła szczegółowy harmonogram prac. Po sesji plenarnej zespoły autorów składające się z przedstawicieli szkół, placówek oświatowych i wyższych uczelni oraz pracodawców pod kierunkiem doświadczonych trenerów przystąpiły do pracy warsztatowej. Autorzy rozpoczęli pracę od zapoznania się z rekomendacjami pracodawców (przedstawicieli branżowych zespołów społecznych) oraz opinii ministerstw właściwych dla zawodów w zakresie proponowanych zmian, a następnie przystąpili do modyfikacji podstawy z uwzględnieniem tych rekomendacji i opinii.

Prace warsztatowe zespołów podczas dwóch dni spotkania koordynowała Urszula Blicharz. Kompetencje i doświadczenie autorów sprzyjały twórczej i konstruktywnej pracy. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 26–27 sierpnia 2017 r.

 

spotkanie autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ
prace warsztatowe autorów i redaktorów merytorycznych w grupie branżowej rolno-hodowlanej
prace warsztatowe autorów i redaktorów merytorycznych w grupach branżoweych: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i ekonomiczno-administracyjno-biurowej
prace warsztatowe autorów i redaktorów merytorycznych w grupie branżowej pomocy społecznej
Pani Teresa Florczak trener w branży pomocy społecznej
prace warsztatowe autorów i redaktorów merytorycznych w grupie branżowej pomocy społecznej
prace warsztatowe autorów i redaktorów merytorycznych w grupie branżowej poligraficzno-fotograficznej
prace warsztatowe autorów i redaktorów merytorycznych w grupie branżowej poligraficzno-fotograficznej
Emilia Maciejewska  Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Urszula Blicharz
Emilia Maciejewska  Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Urszula Blicharz

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa