Etap 2: Rekrutacja Autorów i Redaktorów PPKZ – 4 grupy zawodów

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów i Redaktorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ)  w ramach następujących grup zawodów:

  • optyka
  • żegluga śródlądowa i morska
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • przemysł szklarski

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Termin składania ofert: 27.07.2017, godz. 9:30. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa