Rekrutacja moderatorów branżowych zespołów partnerów społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów branżowego zespołu partnerów społecznych do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Rekrutacja trwa do 14 maja 2017 r. do godz. 23:59

Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

 Wykaz branż

 1. Mechaniczna – budowa maszyn i obróbka metali i tworzyw sztucznych
 2. Hutniczo-odlewnicza
 3. Budowlana
 4. Chemiczno-ceramiczno-szklarska
 5. Elektryczno-elektroniczna i energetyczna
 6. Poligraficzno-fotograficzna
 7. Rolno-hodowlana
 8. Transportowo-spedycyjno-logistyczna
 9. Włókienniczo-odzieżowa
 10. Drogowo- i inżynieryjno-instalacyjna
 11. Motoryzacyjna
 12. Teleinformatyczna

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa