Zmiany w nazwach zawodów

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym wynikającymi z wdrażanej reformy systemu edukacji, od 1 września 2017 r. obecna zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, w której powadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia.

Jeżeli zasadnicza szkoła zawodowa kształciła dotychczas w zawodach, których nazwa uległa zmianie, a która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach (lub uzyskała już opinię Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dotyczącą uruchomienia kształcenia w tych zawodach), nie musi ubiegać się jako branżowa szkoła I stopnia o nową opinię Rady Rynku Pracy.

W odniesieniu do kształcenia w nowych zawodach:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
  • magazynier-logistyk,
  • operator maszyn i urządzeń hutniczych,
  • pracownik pomocniczy krawca,
  • pracownik pomocniczy mechanika,
  • pracownik pomocniczy ślusarza,
  • pracownik pomocniczy stolarza,
  • asystent fryzjera

proponuje się, aby dla usprawnienia prac wydawanie opinii dotyczącej uruchomienia kształcenia w tych zawodach przez Radę Rynku Pracy mogło odbywać się w trybie obiegowym.

Więcej informacji na ten temat na stronie  MEN: https://men.gov.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa