Poszukujemy recenzentów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

Trwa rekrutacja na recenzentów do opracowania recenzji zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), wyodrębnionych w ramach 30 grup zawodowych do 44 zawodów.

Grupy zawodowe:

 • administracja i prace biurowe,
 • archiwistyka,
 • reklama,
 • fryzjerstwo,
 • kosmetyka,
 • geologia i ochrona środowiska,
 • leśnictwo,
 • hodowla koni,
 • pszczelarstwo,
 • rybactwo śródlądowe,
 • budowa i strojenie fortepianów i pianin,
 • produkcja filmowa i telewizyjna,
 • realizacja dźwięku i nagrań,
 • hotelarstwo,
 • turystyka,
 • cukiernictwo i piekarstwo,
 • bezpieczeństwa higieny i pracy,
 • ochrona osób i mienia,
 • pożarnictwo,
 • elektroradiologia,
 • opieka medyczna,
 • ortoptyka,
 • pomoc stomatologiczna,
 • protetyka słuchu,
 • sterylizacja medyczna,
 • technika dentystyczna,
 • technika masażu,
 • technika ortopedyczna,
 • terapia zajęciowa,
 • opieka nad dzieckiem.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1. Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin rekrutacji: 12 czerwca 2017 r. do godziny 23.59.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa