Poszukujemy autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ oraz trenera spotkań – rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 12 grup zawodowych.

Są to:

 • geologia i ochrona środowiska,
 • leśnictwo,
 • hodowla koni,
 • pszczelarstwo,
 • rybactwo śródlądowe,
 • budowa i strojenie fortepianów,
 • produkcja filmowa i telewizyjna,
 • realizacja dźwięku i nagrań,
 • pomoc stomatologiczna,
 • sterylizacja medyczna,
 • technika ortopedyczna,
 • hotelarstwo.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Poszukujemy również trenera spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach grupy branżowej „Ochrona zdrowia”.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: 30 maja 2017  do godziny 23.59.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa