Etap 2. Rekrutacja uzupełniająca na Autorów i Redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na Autorów i Redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 4 grup zawodów:

  1. Mechanika lotnicza i awionika
  2. Optyka
  3. Przemysł chemiczny
  4. Żegluga śródlądowa i morska

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej OREw zakładce Zamówienia powyżej 30 000 euro.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa