Wolontariat szkolny

Celem publikacji jest zaprezentowanie znaczenia wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami oraz określenie jego miejsca w działaniach profilaktycznych, które są prowadzone w szkole. Przedstawione zostały także standardy pracy z wolontariuszami oraz etapy budowania szkolnego wolontariatu.

Wolontariat szkolny.

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa