Rekrutacja autorów i redaktorów

Poszukujemy Autorów i Redaktorów merytorycznych do prac związanych ze zmodyfikowaniem i/lub uzupełnieniem o nowe zapisy dotychczas obowiązującej Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach. Prace opierać się będą na opracowanej przez zespół ekspertów metodologii modyfikacji PPKZ oraz rekomendacjach opracowanych przez Przedstawicieli Partnerów Społecznych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Ofertę należy złożyć do 8 maja 2017 r. do godz. 10.00.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa